• GCL gazlaştırma teknolojisi, biyokütle ve atıkları bertaraf
  ederek sentez gazı, elektrik, ısı, kimyasallar ve gübreler gibi
  değerli ürünlere dönüştürür. Atık yönetim birimlerinde,
  maliyetli doğal gaz yerine atıkların kullanılması işletme
  maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
 • Gazlaştırma tesisleri, geleneksel proseslere göre çok daha
  düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Çünkü daha verimlidir,
  daha az gaz temizleme ünitesi gerektirir, tam otomatiktir ve
  daha az personele ihtiyaç gerektirir.
 • GCL gazlaştırma teknolojisi katı, sıvı ve gaz hammaddeler
  arasında yakıt esnekliği sunar. Böylece hammaddenin
  fiyatına ve kullanılabilirliğine göre esneklik sağlar.
 • Gazlaştırmanın başlıca yan ürünü ve zengin bir karbon
  kaynağı olan biyo kömür, gübre olarak veya su arıtma için
  kolaylıkla pazarlanabilir.