BİLİŞSEL (KOGNİTİF)

GCL, Biyokütle ve atıktan enerji üretim sektöründe aşağıdaki uzmanlıklarıyla öne çıkmaktadır;