GAZLAŞTIRMANIN TARİHÇESİ

Gazlaştırma yöntemi 1800'lerin başında bulunmasına rağmen, teknoloji son 50 yılda -son yirmi yıldaki en hızlı değişikliklerle- tam bir dönüşüm geçirdi. Gazlaştırma beş gelişim aşamasından geçmiştir;

  • 1850-1940 arası

Gazlaştırma ilk olarak ısınma ve aydınlatma için “şehir gazı” üretmek amacıyla kullanıldı.1940'larda ve 1950'lerde doğal gaz kaynakları ve iletim hatlarının geliştirilmesine kadar, neredeyse tüm yakıt ve aydınlatma gazı kömürün gazlaştırılmasından üretildi.

  • 1940-1975 arası

Gazlaştırmanın ikinci aşaması, Alman mühendislerin sentetik yakıt üretmek için gazlaştırmayı kullandıkları II. Dünya Savaşı sırasında başladı. Bu teknoloji, 1950'lerde Güney Afrika'ya ihraç edildi ve burada sıvı yakıtlar ve kimyasallar üretmek için daha da geliştirildi.

  • 1975-1990 arası

Gazlaştırmanın evrimindeki bir sonraki aşama, 1973 Arap petrol ambargosuna ve ardından gelen “enerji krizine” yanıt olarak başladı. ABD hükümeti, dünyanın ilk Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim (IGCC) elektrik santrali de dâhil olmak üzere, birkaç pilot gazlaştırma projesine mali destek sağladı. Bu dönemdeki bir başka ufuk açıcı olay da Eastman Chemical’ın amiral gemisi üretim tesisinin petrol ve kömürden sentez gazına dönüştürülmesiydi.

  • 1990-2000 arası

Dördüncü geliştirme aşaması, 1990'ların başında, ABD ve Avrupa'daki devlet kurumlarının, IGCC sürecinin fizibilitesini “kanıtlamak” için dört orta ölçekli (≈ 250 MWe) projeye mali destek sağlamasıyla başladı.

  • 2000’den günümüze

Biyokütle ve atıktan gazlaştırma alanında en son teknolojiyi geliştiren ve patentini alan GCL, sürdürülebilir kaynaklardan gazlaştırma yoluyla enerji üretiminde başı çekiyor.